Kallion Musiikkikoulu

 

LUKUVUOSI 2017-18 ALKAA 21.8.2017.

SYYSLOMA VIIKOLLA 42.

Kallion Musiikkikoulu, Kallion ja Lauttasaaren bändikoulut ja Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu järjestävät ammattitaitoista soiton‐ ja laulunopetusta vauvasta vaariin.

Musiikkiharrastuksen aloittaminen Kallion Musiikkikoulussa onnistuu kaikilta. Iällä ei ole merkitystä eikä aiempaa kokemusta tarvita. Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden ilmaista ja toteuttaa itseään, luoda uutta ja tutustua jo tehtyihin klassikoihin, ikivihreisiin ja hitteihin.

Musiikin harrastaminen kehittää soitto‐ ja laulutaitojen lisäksi muun muassa luovuutta ja vuorovaikutustaitoja. Se tarjoaa mahdollisuuden jakaa musiikin riemu, saada uusia kokemuksia ja elämyksiä niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenäkin. Koulumme tarjoaa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää.

Jokainen on tervetullut vaikka kesken lukukaudenkin – ei pääsykokeita!

Opetus

Opetusta annetaan lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilaittemme ikähaitari on 3-90 vuotta. 

Opetuspaikat:

Kallion musiikkikoulu, Agricolankatu 4

Kallion ala‐asteen koulu, Neljäs linja 11‐15

Lauttasaaren bändikoulu, Myllykalliontie 3

Soittimet:

Harmonikka, huilu, kantele, kitara, klarinetti, klassinen laulu, käyrätorvi, lyömäsoittimet, nokkahuilu, piano, pop&jazz laulu, pop&jazz piano, rummut, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkökitara,  trumpetti, viisikielinen kannel, viulu ja ukulele. Lisäksi tarjolla lauluyhtyeitä, bändejä ja muuta yhteismusisointia.

Hinnat kevät 2017

SOITTO- JA LAULUTUNNIT
 LapsetAikuiset
15 minuuttia265€Alle kouluikäisille
20 minuuttia305 €Alle kouluikäisille
30 minuuttia425€465 €
45 minuuttia560 €600 €
60 minuuttia735 €775 €
Sivuaine / 30 min380 €390 €
Sisarusalennus-20 €
Uuden oppilaan kirjaamismaksu10

TUNTIPAKETTIEN HINNAT tästä
Lasku tulee sähköpostin liitteenä. Varmistathan, että koululla on käytössään sähköpostiosoite, jota aktiivisesti käytät.

Lahjakortit

Osta neljän kerran lahjakortti soitto- tai laulutunneille. Voit ostaa lahjakortin myös koko lukukaudeksi soitto- tai laulutunneille tai musiikkileikkikouluun.
4 * 45 minuuttia 185,00 €
4 * 30 minuuttia 145,00 €

Kokeilutunnit JA LAHJAKORTIT

Voit valita neljä kokeilutuntia halumassasi soittimessa Kallion Musiikkikoulussa, Kallion ja Lauttasaaren bändikoulussa. Voit ostaa kokeilutunnit myös lahjakorttina vaikka joululahjaksi.

             4 * 45 minuuttia185 € 4 * 30 minuuttia145 €

Kokeilutuntien aika sovitaan kunkin opettajan kanssa erikseen. Jos jatkat tunteja kokeilupaketin hinta vähennetään lukukausimaksusta.
Kokeilutunnit voi sama henkilö käyttää samaan soittimeen yhden kerran.
Lasku tulee sähköpostiisi.

 

Musiikin perusteet

 

Musiikin perusteiden opinnot kuuluvat alle 18-vuotiailla lukukausimaksuun. Ulkopuolisilta maksu on 80 €/ lukukausi. Aikuisten alkeiskurssi kuuluu lukukausimaksuun. Aikuisten jatkokurssien hinta on koulun oppilaille 100 €/lukukausi, ulkopuolisille 200 €/lukukausi. Ammattiopintoihin valmentava kurssi on koulun oppilaille 150 €/ lukukausi, ulkopuolisille 300 €/ lukukausi. 

 

Mupe-paja 7-9-vuotiaille

 

Torstaisin klo 15.00-15.45
Kurssilla opetellaan musiikin perusasioita toiminnallisesti mm. laulaen, liikkuen, musiikkia kuunnellen ja ryhmätyönä keksien. Tavoitteina on tutkia musiikkia ennakkoluulottomasti, tukea terveen lauluäänen käyttöä, pohjustaa nuotinluku- ja kirjoitustaitojen ja musiikin hahmottamistaitojen kehittymistä. Kurssi antaa hyvät pohjavalmiudet musiikin perusteiden tuleville perustaso-opinnoille ja tukee soittoharrastusta.

 

Mupe 1

 

Keskiviikkoisin klo 15.30-16.15
Kurssilla keksitään musiikkia ryhmässä ja erikseen ja opetellaan kirjoittamaan musiikkia nuottikuvaksi. Tavoitteena on myös rakentaa musiikin hahmotustaitoja ja sitä kautta tukea soitto- ja lauluharrastusta. Kurssi on osa musiikin perusteiden perustaso-opintoja ja on tarkoitettu 10 v. täyttäneille.

 

Mupe 2

 

Torstaisin klo 15.45-16.30
Kurssilla keksitään musiikkia ryhmässä ja erikseen ja opetellaan kirjoittamaan musiikkia nuottikuvaksi. Tavoitteena on vahvistaa nuotinluku- ja kirjoitustaitoja ja musiikin perusrakenteiden hahmottamista sekä opiskella uusia aiheita mupe 1 -opintojen pohjalle. Kurssi on jatkoa mupe 1 -kurssille ja osa musiikin perusteiden perustaso-opintoja.

 

Mupe 3

 

Keskiviikkoisin klo 16.15-17.00
Kurssi on tarkoitettu jo musiikin perusteiden 2-perustason suorittaneille tai vastaavat taidot ja tiedot saavuttaneille oppilaille. Kurssilla keksitään musiikkia ryhmässä ja erikseen ja opetellaan kirjoittamaan musiikkia nuottikuvaksi. Tavoitteena on harjoitella erilaisia musiikin keksimisen ja notatoimisen tapoja, samalla vahvistaa musiikin hahmotustaitoja sekä opiskella mupe 3 -tason musiikinteoreettisia asioita.

 

Mupe 4

 

Ei järjestetä tänä lukuvuonna.
Suoritus toteutetaan toiminnallisin ja musiikillisin keinoin, kuten soittaen, laulaen, musiikkia keksien, kirjoittaen ja esittäen sekä erilaisten kirjallisten tehtävien avulla. Oppilaat tekevät osasuorituksia omaan tahtiinsa ja valitsemassaan järjestyksessä. Suorituksessa keskeistä on käytännön työ, ja arvioinnissa noudatetaan kokonaisarviointia. Kurssi edellyttää käytännössä mupe perustaso 3 -opintoja tai vastaavia tietoja ja taitoja. Se on osa musiikin perusteiden perustaso-opintoja.

 

Sävellys ja sovitus

 

Torstaisin klo 18.30-19.15

 

Musiikin perusteet suorittaneille kurssi säveltämisestä ja sovittamisesta.

 

 

 

Musiikin perusteita aikuisille, alkeiskurssi

 

Keskiviikkoisin alkeiskurssi 1 klo 18.15-19.15 (syyslukukausi) ja alkeiskurssi 2 klo 19.30-20.30 (kevätlukukausi)

 

Kurssilla opiskellaan musiikin perusteiden perustasoon kuuluvia asioita alusta alkaen. Opiskelussa edetään opiskelijoiden lähtötaso huomioiden. Kurssin tärkeimpänä tavoitteena on tukea aikuisen opiskelijan musiikkiharrastusta. Tavoitteita ja työtapoja voidaan osin eriyttää osallistujien omien tarpeiden mukaan.

 

Musiikin perusteita aikuisille, jatkokurssi 1

 

Keskiviikkoisin klo 18.15-19.15 (kevätlukukausi)
Kurssi on suoraa jatkoa aikuisten syyslukukauden alkeiskurssille. Kurssilla syvennetään musiikin keskeisten ilmiöiden, käytäntöjen ja käsitteiden tuntemusta edellisen kurssin pohjalta opiskelijoiden taso huomioon ottaen. Kurssin tavoitteena on tukea aikuisen opiskelijan musiikkiharrastusta. Tavoitteita ja työtapoja voidaan osin eriyttää osallistujien omien tarpeiden mukaan. Kurssi on tarkoitettu aikuisten alkeiskurssin käyneille.

 

Musiikin perusteita aikuisille, jatkokurssi 2

 

Keskiviikkoisin klo 17.15-18.15
Kurssilla opiskellaan musiikin perusteiden perustasoon ja tarpeen mukaan myös opistotason aihepiireihin kuuluvia asioita. Kurssin ensisijaisena tavoitteena on aikuisen musiikkiharrastuksen tukeminen, mutta se hyödyttää myös musiikin ammattiopintoja suunnittelevaa. Kurssi on tarkoitettu Jatkokurssi 1 -opinnot suorittaneille.

 

Valmennuskurssi ammattiopintoihin aikoville

 

Torstaisin klo 16.45-18.15
Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa valmentautumaan musiikin ammattiopintoihin sekä valintakokeisiin toisella asteella, ammattikorkeakoulussa tai korkeakoulussa.

 

Yksilövalmennusta ammattiopintoihin aikoville

 

Keskiviikkoisin tai torstaisin, sovitaan opettajan kanssa
Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa yksilöllisesti valmentautumaan musiikin ammattiopintoihin sekä valintakokeisiin toisella asteella, ammattikorkeakoulussa tai korkeakoulussa.

 

Sävellysopetusta Kallion Musiikkikoulussa

Maanantaisin. Opettajana Adam Vilagi.

Klo 17.00 koululaiset

klo 17.45 aikuiset

Kurssi järjestetään yhteistyössä Sibelius-Akatemian kanssa.

Ryhmät kokoontuvat syyslukukaudella viisi kertaa, alkaen maanantaina 23.10. Adam Vilagi ilmoittaa osallistujille päivämäärät. Syyskauden kurssin hinta on 100 €. Hnta laskee, jos osallistujamäärä kasvaa. Ilmoittautuminen 10.10 mennessä.

Aikuisten kehorytmiikka

Rumpali ja lyömäsoittaja Pekka Saarikorven “Rytmi & Liike” -kehorytmiikkatunneilla lähestytään musiikin kehollista ilmaisua rytmiikan, oman äänen ja liikkeen keinoin.

Rytmi & Liike -kurssit sopivat kaikille kehorytmiikasta, kehollisesta ilmaisusta ja rytmimusiikista kiinnostuneille musiikin ja tanssin harrastajille, ammattilaisille ja opettajille. Kurssi antaa uuden näkökulman musiikin kehollisuuteen, musiikin ja liikkeen väliseen vuorovaikutukseen ja ilmaisuun. Pekka Saarikorven kurssilla harjoitusten lähtökohtana ovat liikkeen ja musiikin välinen vuorovaikutus sekä kehollisen osaamisen yhteys musiikilliseen tietämiseen. Kursseilla tutustutaan myös perinteiseen kehorytmiikkaan.

Peruskursseilla aikaisempaa kehorytmiikkakokemusta ei tarvita. Peruskurssin jälkeen kehorytmiikkaa voi jatkaa erilaisissa jatkoryhmissä, jotka sopivat kaikille kehorytmiikkaa pidempään harrastaneille. Jatkoryhmiä on useita erilaisia ja eri teemaisia, joista jokainen voi valita itselleen sopivimman. Jatkoryhmien teemat vaihtelevat liikkeellisistä ja stomp-tyylisistä ryhmistä erilaisiin maailmanmusiikki- ja draamallisiin kehorytmiikkaperformanssiryhmiin sekä laulullisiin, kehorytmiikkaa ja stemmalaulua yhdistäviin “body music choir” -ryhmiin.

Pekka Saarikorpi on Helsingin ammattikorkeakoulu Metropoliasta rytmiikka pääaineenaan valmistunut musiikkipedagogi (Ylempi AMK). Hän on opiskellut rytmiikkaa ja kehorytmiikkaa useiden ulkomaisten pedagogien johdolla. Heitä ovat mm. Max Pollak (USA), Keith Terry (USA), Bryan Dyer (USA), Antwan Davis (USA), Leela Petronio (Ranska), Jep Melendez (Espanja), Charles Raszl (Brasilia), Fernando Barba (Brasilia), Ramiro Musotto (Brasilia), Pedro Consorte (Brasilia), Raul Cabrera (Kuuba), Thanos Daskalopoulos (Kreikka), Petros Kourtis (Kreikka), Simone Mongelli (Italia), Sarah Fro (Saksa), Noel Saizonou (Benin), Vuyani Feni (Etelä-Afrikka), Peter Stavrum (Tanska) ja Lars Storck (Tanska).

Pekka on itse opettanut rytmiikkaa lukuisissa musiikin koulutusohjelmissa ympäri Suomea ja ohjaa Rytmi & Liike -opettajankoulutusta Taideyliopiston opettajien täydennyskoulutus- ja kansanmusiikin osastolla Sibelius-Akatemiassa sekä Metropolia- ja Karelia-ammattikorkeakouluissa. Saarikorpi on työskennellyt jo vuosien ajan myös erityisopiskelijoiden parissa Keskuspuiston ammattiopistossa Espoossa.

RYHMÄT SYYSLUKUKAUDELLA 2017:

PERUSKURSSIT (10 kertaa, alkaa viikolla 35)

Ti klo 17-18 (peruskurssi 1)

Ti klo 18.15-19.15 (peruskurssi 2)

Pe klo 10-11 (peruskurssi 1)

Pe klo 11-12 (peruskurssi 2)

Online-kurssit (ks. sivun lopusta)

Huom!

Peruskurssi 2 on ns. välikurssi niille, jotka haluavat jatkaa peruskurssitasolla ennen jatkotunneille siirtymistä.

JATKORYHMÄT (14 kertaa, alkaa viikolla 34)

Ti klo 19.30-20.30 Stommp – liikkeellinen kehorytmiikkaryhmä

Pe klo 12.15-13.15 Body Music Choir 1 – laulua ja kehorytmiikkaa yhdistelevä ryhmä

Pe klo 13.30-14.30 Body Music Choir 2 – laulua ja kehorytmiikkaa yhdistelevä ryhmä edistyneille kehorytmiikkaryhmäläisille ja rutinoituneille stemmalaulajille

Pe klo 17-18 Käppee – kehorytmiikkaohjelmistoa, putkibiisejä, ämpärisvengejä

ONLINE-TUNNIT (UUTUUS)

Rytmi & Liike -online-tunnit tapahtuvat verkossa musiikinopetukseen suunnitellun Lesono-ohjelman välityksellä. Livetunti avautuu web-linkin kautta, jolloin opetus ei vaadi oppilaalta erillisen ohjelmiston lataamista. Ainoa vaatimus tunnille osallistumisessa on tietokone tai älypuhelin video-ominaisuudella.

Online -tuntivaihtoehdot:

4*45 min. yksilötunti

4*45 min. paritunti

4*45 min. triotunti

4*45 min. isommat ryhmät

Ti klo 16-17 Online-peruskurssi 

pe klo 18.15-19.15 Online peruskurssi

Valmiiden ryhmien online-ohjaukset sovittavissa erikseen. Ota yhteyttä ja kysy!

HINNAT:

165 euroa/14 * 60 min (jatkokurssit)

135 euroa/10 * 60 min (peruskurssit)

ONLINE-HINNAT:

4*45 min. yksilötunti, 350 euroa

4*45 min. paritunti, 180 euroa/osallistuja

4*45 min. triotunti, 130 euroa/osallistuja

4*45 min. isommat ryhmät, 100 euroa/osallistuja

10*60 min. Online-peruskurssi 150 euroa (toteutuu, jos osallistujia väh. 6 hlö)

www.facebook.com/rytmijaliike

www.pekkasaarikorpi.fi

Ilmoittaudu oppilaaksi