Lukuvuonna 2019-20 Kallion Musiikkikoulu järjestää Rytmimajakka-opetusta seuraavilla kouluilla: Kalasataman ala-aste, Ruoholahden ala-aste, Itäkeskuksen ala-aste, Hietakummun ala-aste, Pihlajamäen ala-aste

Hinnat syyslukukausi 2019:

4-8 oppilaan bändi 100 €/lukukausi

Kevätlukukauden hinta selviää myöhemmin.

Kysy Rytmimajakasta: Vastaava opettaja Ella Rosenlund ella.rosenlund(a)kallionmusiikkikoulu.fi

 

Rytmimajakka on taiteen perusopetuksen kehittämishanke.

Rytmimajakka on Meri-Helsingin musiikkiopiston, Pohjois-Helsingin bändikoulun, Vuosaaren musiikkikoulun ja Kallion Musiikkikoulun järjestämää matalan kynnyksen opetustoimintaa, jonka tarkoituksena on tavoittaa taiteen perusopetuksen ulkopuolelle jäävät lapset ja nuoret. Opetus tuodaan oppilaiden omaan toimintaympäristöön, jolloin toiminnan tavoitettavuus paranee. Opetusta järjestetään omalla koululla, jolloin oppilailla on mahdollisuus harrastaa bänditoimintaa viikoittain koulun jälkeen.

Rytmimajakassa perusopetuksen toimijat eli Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus sekä Helsingin peruskoulut yhdistävät resurssinsa tarjotakseen lapsille mahdollisuuden osallistua kehittävään harrastukseen.

 

Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet

Rytmimajakan toiminnan tarkoituksena on rikastaa koulujen kulttuuri- ja taideopetusta. Hankkeemme tavoitteena on tarjota ohjattua ryhmämuotoista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuus osallistua ohjattuun musiikkikasvatukseen on muuten vähäinen ja siten antaa heille mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajantoimintaan. Projektin tarkoituksena on tarjota laadukasta musiikkitoimintaa ja sitä kautta lisätä lasten hyvinvointia, sosiaalista kanssakäymistä ja arjen osallisuutta musiikin keinoin.

Lisäksi tavoitteena on tuoda eri kulttuurien ja uskontojen edustajia lähelle toisiaan musiikin keinoin. Monikulttuurisuus onkin keskeinen Rytmimajakan elementti, sillä yhdessä tekeminen rakentaa yhteistä identiteettiä ja vahvistaa näin yhteisöllisyyttä.

Hanke laajentaa taiteen perusopetusta järjestävien musiikkioppilaitoksen tehtävää ja mahdollistaa perinteisen mallin ulkopuolelle jäävien lasten osallisuuden. Hankkeen tavoitteena onkin vastata osaltaan alueellisen eriarvoisuuden poistamiseen pääkaupunkiseudulla ja tuoda musiikin harrastaminen lähemmäs yhä useamman perheen arkea. Lukukausimaksu pidetään matalana, jolloin harrastus on kaikkien saatavilla.

 

Mitä toiminta sisältää

Rytmimajakka tarjoaa lapselle harrastusmahdollisuuden, jossa lasten omat musiikilliset toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioidaan. Yhtyesoiton kautta oppilaille tarjotaan myös alkeisopetusta eri instrumenteista.

Aivotutkimusten mukaan musiikkiharrastus vaikuttaa niin oman äidinkielen oppimiseen kuin vieraan kielen lausumiseen ja kuullun ymmärtämiseen. Musiikin opiskelu kehittää myös kognitiivisia taitoja sekä ryhmässä toimimisen valmiuksia. Yhdessä soittaessa oppilas joutuu kuuntelemaan ja odottamaan muiden soittaessa sekä ottamaan vastuuta yhteisestä tekemisestä. Tästä on tuloksena yhteisöllisyyden kokeminen, mikä puolestaan heijastuu koko alueen sosiaaliseen pääomaan.

Koululaiselle opetukseen osallistuminen merkitsee itseilmaisun kanavien löytymistä, kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia ja onnistumisen elämyksiä. Kouluilla ja lähiseudun nuorisotaloilla järjestetään Rytmimajakan oppilaille esiintymistilaisuuksia ja bändi-iltoja, joissa oppilaiden on mahdollista päästä esiintymään. Onnistuminen

esiintymistilanteessa antaa nuorille positiivisia kokemuksia sekä rohkeutta itseilmaisuun ja itsensä toteuttamiseen.